Montessori  programları çocukların bireysel gelişimlerini ve iç disiplin geliştirmelerini;  saygı atmosferinde huzurlu bir ortamda desteklemeyi amaçlar. öğretmenler, ortamı çocukların aktif araştırma yapabilecekleri ve yetişkinlerle iletişim kurabilecekleri, serbestçe hareket edebilecekleri şekilde düzenler.Çocuklardan istenilen bilgi, beceri Ve deneyimleri kazandıracağına inandıkları materyalleri, öğretmen rehberliğinde seçmesi istenir.Çocuklar kendi amaçları için materyalleri düzenleyebilmektedir. Çocukların bilgi ve becerilerinin yanında duyuşsal amaçların (örneğin bellek saygısını geliştirecek amaçların) gerçekleşmesine özen verilmektedir.

 

Montessori eğitimcileri bir programın başarısının ölçütü olarak kabul edilmesi gerektiğini inandıkları, kişisel, duygusal ve sosyal niteliklerin bütün öğrenme becerileri için temel olduğu değerlendirme kriterleri geliştirmişlerdir.

 

Montessori eğitiminin doğasını yansıtan bu nitelikler montessori sınıflarında ki öğrencinin sağlıklı ve normal gelişiminin kritik göstergeleri olarak da tanımlanabilir.Bunlar;  okula karşı olumlu bir tutum ,iç güven/ düzen duygusu ,özsaygı, merak konsantrasyon alışkanlığı, insiyatif, ısrar, karar verme yeteneği ,bağımsızlık duygusu, özgüven, özdisiplin ,diğerlerine karşı sorumluluk duygusu ,bir etkinlik döngüsünün tamamlama yeteneği ,dünyaya saygı ,akademik sorumluluk duygusu olarak sıralanabilir.

Eskişehir Web Tasarım