Maria Montessori, matematiksel düşünmenin insanda doğuştan var olduğunu ve mağara devrinden beri insanların matematiksel düşünmeye eğilim gösterdiklerini söyler. Bir çocuğa başlangıcından itibaren doğru bir sunum ile anlaşılır bir şekilde öğretilirse, her çocuğun matematiği öğrenebileceğini söyler. Günlük yaşam ve duyu çalışmaları da aslında matematiğe geçiş ön hazırlık niteliğindedir. Günlük yaşamda çocuğa kazandırılan çalışma alışkanlığı, yoğunlaşma, iş sırası ve duyu materyallerinin 10’luk sistem mantığı, matematiğe geçiş öncesi çocuğa kazandırılmış olur. Materyallerin en önemli özelliği “soyut kavramların somutlaştırılmasıdır”. Bu özellik çocuğun dokunarak, görerek, anlayarak öğrenmesini sağlar.

Eskişehir Web Tasarım